Welkom bij onze gemeente Havenkerk-Ontmoetingskerk

Van harte uitgenodigd om onze diensten (online) bij te wonen.

Op deze website..

Stellen wij ons graag aan u voor.

Iedereen is bij de Havenkerk welkom.

Wij ontvangen u graag.

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. -- Kolossenzen 2:6-7

donderdag 05 augustus 2021 - Kolossenzen 2:6-7

Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam