Commissie Leren & Ontmoeten

Deze commissie heeft als doel de groei en de ontwikkeling te bevorderen van gemeenteleden van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk om de relatie tot God en tot elkaar in de dienst aan  de samenleving vorm te geven.

Zo leren we van elkaar door activiteiten te organiseren, die mensen laten groeien in hun geloofsontwikkeling. Zo zijn er groeikringen en gesprekskringen.

Hierbij ontmoeten we andere gemeenteleden en kunnen zo de onderlinge band versterken.  Er zijn ook gezellige of creatieve activiteiten. Jaarlijks wordt er een thema vastgesteld waaruit we werken. In de loop van het jaar wordt u d.m.v. ons kerkelijk blad 'Het Anker', de nieuwsbrieven of de website  op de hoogte gehouden van wat er te doen is in één van beide kerken of in Landvast. Het thema van dit kerkekelijk jaar is 'Groeien en bloeien'.

Klik hier voor het programma