Deze commissie heeft als doel de groei en de ontwikkeling te bevorderen van gemeenteleden van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk om de relatie tot God en tot elkaar in de dienst aan  de samenleving vorm te geven.

Zo leren we van elkaar door activiteiten te organiseren, die mensen laten groeien in hun geloofsontwikkeling. Zo zijn er groeikringen en gesprekskringen.

Hierbij ontmoeten we andere gemeenteleden en kunnen zo de onderlinge band versterken.  Er zijn ook gezellige of creatieve activiteiten.