Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Wij voelen ons verbonden en verantwoordelijk voor onze naaste: dichtbij of ver weg; geroepen om te delen wat ons gegeven is:

tijd en talent
aandacht en zorg
geloof
geld en goed

Ons doel is het, om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, mensen die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen, of onvoldoende, netwerk om zich heen hebben.

Regionaal steunen wij diverse sociaal-maatschappelijke organisaties.