De kerkenraad is verantwoordelijk voor het leiding geven aan de gemeente. Zowel inhoudelijk als in praktisch opzicht zoekt zij ernaar om de gemeente op te bouwen in het geloof. Daarbij weet zij zich geïnspireerd door de Bijbel. Zo wordt in Efeziërs 4: 11 gezegd: ‘God heeft apostelen gegeven, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars, om de gelovigen toe te rusten voor het werk in zijn dienst’.

Moderamen

Predikant
Ds. B.C. van Wieren

Voorzitter
Dirk Louter


Scribaat
Wout & Janny Wolters

Kerkrentmeester
Tiede van Bockel

Diaken
Elly Berghout
 

 

Diakenen

 
Voorzitter
Jacolien Bultema
Secretaresse-SNP
Nanny Barendregt


Penningmeester
Harry Heystek


Afgevaardigde Moderamen-SNP
Elly Berghout


Diaken ZWO
Ria v.d. Bogaard


Diaken - Collecterooster
Peter Korteweg

Diaken Diaconaatplatvorm/Schuldhulpmaatje
Leo Faasse
 

Kerkrentmeesters
 

Voorzitter
Tiede van Bockel

Kerkrentmeester
Hilly Juch


Pastoraal ouderlingen

 
Team A (wijk 1 en 6)
Janny van Bockel
Team B (wijk 2 en 5)
Wil Brinkhorst


Team C (wijk 3 en 4)
Frans Lems

 


Jeugd ouderling
Jan de Lange


Ouderling Leren & Ontmoeten
Lisette van Houtum