De Nieuwsbrief is een actueel kerkelijk mededelingenorgaan van de Havenkerk en komt iedere donderdagavond in digitale vorm uit.
Daarnaast ligt er een papieren versie iedere zondag bij de ingang van de kerkzaal.

De kopij voor de Nieuwsbrief kan -uitsluitend digitaal- worden aangeleverd tot uiterlijk 
donderdagavond 20.00 uur via nieuwsbrief@havenkerk.nl .