Het Anker

Kerkblad Het Anker
verschijnt twaalf keer per jaar en is voor iedereen beschikbaar, die in het belang van onze gemeente iets wil publiceren. De redactie beslist over het al dan niet plaatsen van de ingezonden berichten en mededelingen.

Berichten voor Het Anker kunt u per email zenden aan:

redactiehetanker@havenkerk.nl 

Voor het maken van fotokopieën, drukwerk en voor papiervernietiging kunt u terecht in de kelder van de Haven op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Adrie v.d. Giessen, tel. 06 200 517 45

De drukkerij bevindt zich in de kelder van De Haven, Ieplaan 9, Postbus 99, 2950 AB Alblasserdam.

Telefoon 078 691 29 60