Het jeugdwerk wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zicht thuis voelen in de kerk, zowel in hun eigen groep als de totale gemeente. We moedigen kinderen en jongeren aan tot het kiezen voor een leven met Jezus Christus. Ook zijn we open en uitnodigend voor kinderen/ jongeren die nog niet betrokken zijn. In het jeugdwerk doen we veel samen met de Ontmoetingskerk. Zo hebben wij een gezamenlijk jeugdteam. In dit team zitten namens beide kerken de jeugdouderling en een aantal jeugdwerkers. 

Het jeugdteam is bereikbaar via onze jeugdouderling de heer Jan de Lange tel. 06-13708474 of via onze jeugdwerker communicatie mevrouw Lisette van Houtum tel. 0184-684294.

 

De diverse activiteiten van ons jeugdwerk:

 

GJO-club (Gereformeerde jongeren ontmoeting) 

i.v.m. de Corona maatregelen gaat deze club tot nader order niet door.

zodra er bekend is dat deze weer gaat starten ziet u dit op deze site 

Deze club is oor alle kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool. Bij deze club wordt er een spel gedaan of een knutselwerkje gemaakt welke aansluit op de kindernevendienst of verband houdt met de thema's van de christelijke feestdagen. De club is iedere 1e zondag van de maand en wordt gehouden na de dienst en duurt tot 12.30 uur. 

 

De Jeugdkerk 

Start weer vanaf 4 oktober 2020 van 10 tot 11 uur in het jeugdhonk vd ontmoetingskerk.

De jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van het voortgezet onderwijs. De jeugdkerk is (in principe) elke eerste zondag van de maand. In de jeugdkerk willen we de jongeren meegeven dat naar de kerk gaan en geloven niet saai en suf is. De bijbel is een boek dat vandaag de dag nog steeds actueel is.

 

Jeugdsoos 12+

 i.v.m. de Corona maatregelen gaat deze club tot nader order niet door.

zodra er bekend is dat deze weer gaat starten ziet u dit op deze site 

Iedere 2e vrijdag van de maand (op een enkele uitzondering na) is er een bijeenkomst in de Havenkerk voor jongeren die op de middelbare school zitten. Het doel is om de jeugd in deze leeftijdsgroep enthousiast te maken voor geloof en gemeente zijn. Geen dure woorden maar wel een duidelijk streven dat wij door middel van ontspanningen het bespreken van onderwerpen willen bereiken. De aandacht voor iedereen staat centraal. Activiteiten kunnen zijn: zwemmen, klimmen, film kijken, strand wandeling, gezamelijk eten, thema-avond enz. 

 

TTV club 

Om de twee weken hebben we met de jeugd van 12 tot 15 jaar een clubavond. Naast het behandelen van Bijbelse onderwerpen, gaan we ook dieper in op hedendaagse thema's waar de jongeren mee te maken hebben op school, thuis of op straat. Begint het al te kriebelen en heb je zin om je bij ons aan te sluiten? Kom gerust langs op zondag van 19.00-21.00 uur. In de weekbrieven van de Ontmoetingskerk en Havenkerk en in de agenda van deze site staat vermeld wanneer er weer een avond gepland staat.

 

15+ club

Start weer op 4 oktober 2020 van 18.00 tm 21.00 in de Havenkerk

Voor de jongeren van 15 tm 17 jaar is er de 15+ club. Deze club sluit aan op de TTV club. Ook deze club is een gezamelijke activiteit met de Ontmoetingskerk. In verband met de aangescherpte maatregel die opgesteld zijn door de PKN / RIVM, zullen we de avonden starten met een maaltijd maar deze kunnen we niet zelf bereiden. Deze wordt daarom elders bereid en wordt bezorgd.
Na de maaltijd starten we met een thema van ons Alpha programma : ”Is er meer”.