Jeugdwerk

Het jeugdwerk wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zicht thuis voelen in de kerk, zowel in hun eigen groep als de totale gemeente. We moedigen kinderen en jongeren aan tot het kiezen voor een leven met Jezus Christus. Ook zijn we open en uitnodigend voor kinderen/ jongeren die nog niet betrokken zijn. In het jeugdwerk doen we veel samen met de Ontmoetingskerk. Zo hebben wij een gezamenlijk jeugdteam. In dit team zitten namens beide kerken de jeugdouderling en een aantal jeugdwerkers. 

Het jeugdteam is bereikbaar via onze jeugdouderling de heer Jan de Lange tel. 0184-699011 of via onze jeugdwerker communicatie mevrouw Lisette van Houtum tel. 0184-684294.

 

De diverse activiteiten van ons jeugdwerk:

GJO-club (Gereformeerde jongeren ontmoeting)

Deze club is oor alle kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool. Bij deze club wordt er een spel gedaan of een knutselwerkje gemaakt welke aansluit op de kindernevendienst of verband houdt met de thema's van de christelijke feestdagen. De club is iedere 1e zondag van de maand en wordt gehouden na de dienst en duurt tot 12.30 uur.

De Jeugdkerk

De jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van het voortgezet onderwijs. De jeugdkerk is (in principe) elke eerste zondag van de maand in de basisschool 't Nokkewiel' aan het Boerenpad.In de jeugdkerk willen we de jongeren meegeven dat naar de kerk gaan en geloven niet saai en suf is. De bijbel is een boek dat vandaag de dag nog steeds actueel is.

 

TTV-Club

Om de twee weken hebben we met de jeugd van Twaalf Tot Vijftienjaar een clubavond in de Ontmoetingskerk. Naast het behandelen van Bijbelse onderwerpen, gaan we ook dieper in op hedendaagse thema's waar de jongeren mee te maken hebben op school, thuis of op straat. De avonden beginnen vaak met een spel en/of een doe-opdracht waarin het onderwerp van de avond al verpakt zit. In kleinere groepen gaan we daarna dieper op het onderwerp in waarna we eindigen met een conclusie en daarna 'chillen' we nog wat na onder het genot van een glaasje fris en chips.

Jeugsoos 12+

Iedere 2e vrijdag van de maand (op een enkele uitzondering na) is er een bijeenkomst voor jongeren die op de middelbare school zitten in de Havenkerk. Ons doel is de jeugd enthousiast te maken voor het geloof en gemeente zijn zonder dure woorden maar wel met een duidelijk streven door middel van ontspanning en het bespreken van onderwerpen willen bereiken. Activiteiten kunnen o.a. zijn, zwemmen, bowlen, film kijken etc. 

 

15+ Club

Voor de jongeren van 15 jaar en ouder is er de 15+ club, deze sluit aan op de TTV-club. Ook deze club is een gezamenlijke activiteit met de Ontmoetingskerk. Deze club vindt om de zondag plaats in de Ontmoetingskerk.