Kerkdiensten

 

Welkom

U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen in de 'Havenkerk', Ieplaan 9, Alblasserdam.
Onze diensten beginnen iedere zondag om 9.30 uur. 
U wordt bij binnenkomst verwelkomd door 2 leden van ons welkom team en zij willen u graag  wegwijs maken in onze kerk (indien u dit wenst)

 

Deze week gaat voor:

01-03-2020

In de Havenkerk In de Alblashof  

Voorganger

Ds. N. Rijneveld-Schep Mw. J. van Bockel-Swaneveld

Aanvang

9.30 uur

11.00 uur  


Volgende week gaat voor:

08-03-2020

 

 

Voorganger

Ds. B.C. van Wieren  

Aanvang

9.30 uur

 

Bijzonderheden

Heilig Avondmaal  

 

 

De Eredienst

Het belangrijkste van de eredienst is het eren van onze goede God.

In de eredienst lezen we uit de bijbel, zingen en bidden we samen.

De dominee houdt een preek oveer een tekst of thema uit de bijbel. 

In de eredienst belijden we het geloof in Jezus Christus.

Als gemeente willen we omzien naar elkaar en anderen.

De kerkdeuren staan open voor iedereen.

Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen. 

 

Créche en kindernevendienst

Tijdens onze eredienst is ervoor de kinderen tot 4 jaar oppas in onze créche.

Voor de allerkleinste is er een box aanwezig.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst.

Zij gaan een deel van de dienst naar hu eigen ruimte en horen daar een bijbelverhaal en maken een knutselwerkje of kleuren een mooie kleurplaat in over het verhaal.

 

Vervoer naar de kerk

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen?

We komen u graag halen en brengen. 

 

Meedoen

Wij verwelkomen graag nieuwe mensen in onze diensten.

U bent van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken.

U kunt onze diensten ook live meeluisteren