De Gereformeerde Havenkerk van Alblasserdam wil een gemeente zijn:

* Die haar bezieling zoekt in het samen vieren van de Goede Boodschap van Jezus Christus als Heer en Verlosser
* Die zich verantwoordelijk weet voor de zorg voor de naaste.
* Waar de leden elkaar aanvaarden en respecteren.
* Waar gavengericht wordt gewerkt.
* Die zich inzet voor de dienst in de wereld