De eredienst komende week

Zondag 18 november 2018

 Voorganger  Mw. E. van Houtum-Boon
 Aanvang dienst  9.30 uur
 Ouderling van dienst  Jan de Lange
 Organist  Adri Poortvliet
 Lector   Tineke Peters
 Welkom  Janny van Bockel en Gerda Slagboom
 Oppasdienst  Marlies Groenendijk
 Kindernevendienst  Corry Jölly
 Beamteam  Erik Jan Mudde
 Koster  Frank Groenendijk
 Collectebestemmingen
  • 1e Diaconie
  • 2e Kerk 
  • Deur: Hulp aan vluchtelingen
 Diakenen

 Peter Korteweg en Ria v.d. Boogaard

 Kerkauto  Tiede van Bockel
 Bijzonderheden  N.v.t.
 Thema vd Dienst

 Het thema van de dienst van a.s. zondag is

 "Jezus laat de kinderen bij zich komen... en wij dan".

 Dit wordt geen jongerendienst, maar we hopen met deze   dienst wel nadrukkelijk oud èn jong aan te spreken.

 Allemaal dus van harte welkom! 

 

Zondag 18 November/ Dienst Alblashof

 Voorganger  B.C. van Wieren
 Aanvang   11.00 uur
 Ouderling van dienst  Dirk Louter
 Diaken  Leo Faasse

 

Volgende week

Zondag 25 november 2018/ Laatste zondag kerkelijk jaar/ Gedachteniszondag

 Voorganger  Ds. B.C. van Wieren en mw. J. van Bockel-Swaneveld
 Aanvang  9.30 uur
 Bijzonderheden  Gedachteniszondag