Eredienst deze week

 Zondag 21 oktober 2018 
Voorganger     Ds. J. Bruijn
Aanvang dienst     9.30 uur
Ouderling van dienst  Tiede van Bockel
Organist      Harry Heystek
Lector      Lien van Weijen
Welkom    Frans Lems & Lena Schut
Oppasdienst    Marlies Groenendijk
Kindernevendienst    Corrie Jansons
Beamteam    Johan Visser
Koster    Frank Groenendijk
Collectebestemmingen 
  •   1e Kerk in actie/ diaconaat
  •    2e Kerk, 
  •   Deurcollecte: Hulp aan vluchtelingen                                  
Diakenen    Peter Korteweg & Hannelore Aalbers
Kerkauto    Hink Bultema
Bijzonderheden  n.v.t.
Bijzonderheden  n.v.t.

 

Dienst in de Alblashof
Voorganger    Mw. J. van Bockel
Aanvang        11.00
Ouderling  Hilly Juch
Diaken  Jacolien Bultema