Binnen de pastorale teams van onze gemeenten is afgesproken om in principe geen bezoeken aan huis af te leggen in deze periode.

Telefonisch zal wel contact worden onderhouden met (kwetsbare en oudere) gemeenteleden.

Mocht u (om bepaalde redenen) toch graag een persoonlijk pastoraal gesprek willen voeren kunt u daarvoor contact opnemen met ds. Hans van Walsum (m.0622912489 / jvanwalsum@planet.nl). 

Voor pastorale zaken vanuit de Havenkerk kunt u contact opnemen met de scriba, de familie Wolters (tel. 078-6990932).

De komende week is er binnen de pastorale teams overleg over hoe we met bovenstaande omgaan in de komende tijd.