Zondag is het de derde zondag in de Veertigdagentijd. We volgen deze weken de lezingen die het project van de kindernevendienst ons aanreikt, uit het Johannesevangelie. De naam van het project: ‘Een spoor van liefde’. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. Iedere zondag is er ook aandacht voor het project door middel van een filmpje en het projectlied dat door kinderen van de gemeente wordt gezongen.      
 
Deze zondag lezen we Johannes 14:1-14. Het thema: ‘Waar is God?’
Voorganger deze zondag is ds. Carol van Wieren. Organist is Cor de Haan. Dirk en Lucie Louter verzorgen de zang. Verder maken we gebruik van eerder opgenomen en uitgezonden beelden van de muziekgroep.
                                                                                    Orde van dienst 
Livestream
Kerkomroep
Voorlopig alleen livestreamdiensten
Deze weken, in ieder geval t/m zondag 7 maart, worden de diensten van onze gemeente alleen via de livestream uitgezonden. Zolang er geen kerkgangers aanwezig mogen zijn, is er per zondag één dienst vanuit of de Havenkerk of de Ontmoetingskerk. Omdat er een richtlijn van de PKN is uitgegaan om het zingen in de kerk voorlopig helemaal achterwege te laten vullen we dat in de diensten ook op een andere manier in.