Zondag wordt de dienst in en vanuit de Havenkerk gehouden.
 
Het thema is ‘Roeping’ en ds. Carol van Wieren is voorganger; Kees de Keijzer begeleidt op het orgel en Corine Platerink is lector.
 
We lezen uit Marcus 1 vs. 14-20. Er is kindernevendienst en oppas.
livestream HK
kerkomroep HK
liturgie HK