Livedienst Micha-zondag 18 oktober Havenkerk ‘Dat heb jij aan Mij gedaan’

Komende zondag is er een livekerkdienst in de Havenkerk die rechtstreeks wordt uitgezonden via YouTube (beeld en geluid) en Kerkomroep (geluid). De dienst begint om 9.30 uur.
In de dienst wordt aandacht geschonken aan Michazondag 2020 (zie ook Micha). 

We lezen Matteüs 25:31-46. Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Walsum.

DOrde van dienst.

Wilt u de dienst online meebeleven via de livestream klik hier


Voorafgaande aan de dienst is een korte videoboodschap te zien en te horen van de beide kerkenraadsvoorzitters Wanda Boele en Dirk Louter.

 

Corona-maatregelen

De nieuwe coronamaatregelen hebben consequenties voor onze kerkdiensten zoals we die nu afwisselend in beide gebouwen houden. We zijn voorlopig terug naar 30 kerkgangers per dienst. Ook sluiten we ons aan bij het dringende advies om een mondkapje te dragen bij het betreden en verlaten van de kerk. Als u eenmaal zit mag het mondkapje af.

 

 

Bestemming collecten

1. Werelddiaconaat - Voedselprogramma voor kwetsbare mensen Namibië
2. Kerkbeheer

 

Vraag om voorbeden

Voor zaken waar u gebed voor wilt vragen kunt u gebruik maken van de E-mailadressen
voorbede@havenkerk.nl en voorbede@ontmoetingskerkalblasserdam.nl.