De Ontmoetingskerk - 9.30 uur
In de kerkdienst van zondag 23 januari zullen enkele ambtsdragers afscheid nemen omdat hun ambtstermijn verstreken is: Niels Verbaas als jeugdouderling, Nelleke Verhaar en Jenneke Post als pastoraal ouderlingen, Nanny Barendregt als diaken en Wanda Boele als tweede voorzitter. Hilly Juch, Lisette Boon en Lenie v.d. Heide zullen hun ambtsperiode verlengen en herbevestigd worden, resp. als ouderlinge kerkrentmeester, missionair ouderlinge en Lenie v.d. Heide zal niet als diaken verdergaan maar pastoraal ouderlinge worden. De dienst draagt als thema ‘Een zorgzame kerk’. Het orgel wordt bespeeld door Sjaak Kreeft, de muziekgroep verleent medewerking en de lector is Marja Slappendel.
 
De dienst is toegankelijk voor 50 mensen. Omdat de kerkenraad aanwezig zal zijn met evt. partners of familie van de desbetreffende ambtsdragers zal dat aantal al snel gehaald worden. We vragen u dan ook de dienst digitaal te volgen.

Mocht u om welke reden ook toch liever in de kerk aanwezig zijn dan kunt  u zich aanmelden bij de scriba van onze kerk, Hennie van Tienhoven scriba@ontmoetingskerkalblasserdam.nl
Komende week wordt duidelijk hoe we vanaf zondag 30 januari verder kunnen met onze kerkdiensten, aantallen kerkgangers, enz.
livestream OK
kerkomroep OK
liturgie OK