Nieuws

Nieuws vanuit de Algemene Kerkenraad

Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat u nieuws hoorde vanuit de AK. De laatste nieuwsberichten betroffen de vorming van de PGA. 

Op 26 januari van dit jaar was de PGA een feit, daarna bleef het stil aan onze kant.

Maar nu, vier maanden na de fusie, is het tijd voor een verslag van alles wat er al is gedaan, wat nog gedaan moet worden en waar we als AK mee bezig zijn.

Als eerste noemen we het kerkblad. Al enige tijd wordt door een werkgroepje, bestaande uit gemeenteleden uit de vier wijkgemeenten, nagedacht over een nieuw kerkblad in de vorm van een magazine.

U hoort daar t.z.t. meer over.

Verder wordt er door het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters gezocht naar een nieuwe vorm van samenwerking.

Denk dan aan het opstellen van een collecterooster, overgaan op collectemunten of op collectebonnen, het in elkaar schuiven van de financiën. De wil om er samen uit te komen is er, dus dat gaat lukken!

Bij een fusie verandert er veel.

Zo wordt er ook gekeken naar het briefhoofd boven de officiële brieven, naar de website, naar de naamborden bij de 4 kerkgebouwen, naar de samenvoeging van het ledenbestand en nog wat meer zaken waarvan we nu denken: oh, ja, dat moet ook nog.

Denk dan b.v. aan de adressering en de naamgeving op de poststukken.

U ziet: achter de schermen wordt hard gewerkt. We hopen dat begin volgend jaar alle bovenstaande zaken zijn geregeld. Dan komt er hopelijk een eind aan veel e-mailverkeer, veel overlegmomenten en veel denkwerk.

Maar we zien en merken dat iedereen die hier mee bezig is, er plezier in heeft en het werk ook leuk vindt. Daar zijn we als moderamen van de Algemene Kerkenraad dankbaar voor.

Lenie van der Heide, scriba Algemene Kerkenraad

Afbeeldingsresultaat voor samenwerking

Israelreis 2020

Van 22 april tot 1 mei 2020 hopen wij een reis naar Israël te organiseren met een groep gemeenteleden. Een reis naar Israël is een bijzondere ervaring. Het is indrukwekkend om het land en de verschillende plaatsen te zien waar de bijbelse verhalen zich hebben afgespeeld. Menigeen merkt dat die verhalen op een nieuwe manier tot leven komen. Het is ook bijzonder om dit land te bezoeken omdat je je realiseert hoe speciaal het is dat dit volk Israël  er wonen en leven mag, na alles wat er de eeuwen door plaats heeft gevonden aan vervolging, Jodenhaat en poging tot vernietiging. En je wordt ervan doordrongen dat het een blijvend zoeken is om te zoeken naar wegen om samen te leven met elkaar, met Joden en Palestijnen en met alle spanningen en conflicten die daarbij horen. Een reis naar Israël is ook mooi omdat je als groep met elkaar optrekt en het ook samen hebt over de bijbelse verhalen en over het geloof.

De reis zal worden gemaakt met de christelijke reisorganisatie Drietour die de complete reis verzorgt: de vliegreis, de hotelovernachtingen, de maaltijden, de gids, de bus waar we mee reizen in Israël . Alles is bij de prijs inbegrepen en die prijs zal rond de 1600 of 1700 euro zijn per persoon. Het reisprogramma wordt nog exact ingevuld maar we zullen onder andere Caesarea aan de kust bezoeken waar nog de ruines zijn van het oude amphitheater en de opgravingen van de oude stad. We hopen de leefgemeenschap Nes Ammin te kunnen bezoeken waar gezocht wordt naar wegen van verzoening en gesprek tussen Joden en Palestijnen. We bezoeken de berg Karmel in het Noorden van Israél en reizen naar het meer van Galilea. Rondom dat meer zijn de plaatsen waar veel verhalen van Jezus zich hebben afgespeeld, onder andere de berg van de Zaligsprekingen en de plaats van de broodvermenigvuldiging. Langs de rivier de Jordaan reizen we naar het zuiden en bezoeken de plaats waar Johannes de Doper mensen in de rivier doopte. We reizen naar de Dode Zee en de oude ruïne van de burcht van Herodes, Massada. En natuurlijk zijn we in de stad Jeruzalem met zijn Olijfberg, de Klaagmuur, het tempelplein, de Via Dolorsa en de Grafkerk, het herdenkingsmusuem Yad Vashem met de indrukwekkende beelden en verhalen van de Holocaust. 

Meer informatie kunt u bij mij krijgen of bezoek eens de website van Drietour.

Ds. Carol van Wieren, ds. Els Visser.