Nieuws

 

Gezamenlijke startdienst

Komende zondag luiden we met de gezamenlijke startdienst het nieuwe seizoen in. Het thema is ‘De vruchten van de Geest’.  Er wordt medewerking verleend door de zanggroep van de Havenkerk en de muziekgroep van de Ontmoetingskerk. 

Na de dienst is er koffie/thee/limonade en een taartenbuffet en kan in de grote zaal informatie gewonnen worden over de bijbelgesprekskringen die weer gaan starten.

Ook ligt het materiaal van de kringen ter inzage; er zijn bijbelstudieboekjes voor de kringleden en voor wie overweegt op een kring te gaan voor de prijs van 5 euro.

Ook worden na de dienst uitnodigingskaarten uitgedeeld voor de Kerkproeverij op 29 september.

Je kunt voor jezelf eens nagaan wie je uit jouw familie/kennissenkring wilt uitnodigen om op die zondag mee te gaan naar de kerk.                                                           

Ds. Carol van Wieren

 

Israëlreis Ontmoetingskerk – Havenkerk.

Vijf jaar geleden organiseerden wij, ds. Carol van Wieren en ds. Els Visser, een reis naar Israël met een groep gemeenteleden uit verschillende kerken. Van 22 april tot 1 mei 2020 willen wij opnieuw een reis met gemeenteleden maken naar Israël .

Zo’n reis is een bijzondere ervaring. Het is indrukwekkend om het land en de verschillende plaatsen te zien waar de bijbelse verhalen zich hebben afgespeeld. Je merkt dat die verhalen daardoor op een nieuwe manier tot leven komen. Het is ook bijzonder om dit land te bezoeken omdat je beseft hoe speciaal het is dat dit volk Israël   er wonen en leven mag, na alles wat er de eeuwen door plaats heeft gevonden aan vervolging, Jodenhaat en poging tot vernietiging.  En je wordt ervan doordrongen dat het een blijvend zoeken is naar wegen om in vrede samen te leven als Joden en Palestijnen , met alle spanningen en conflicten daarbij . Een reis naar Israël is ook mooi omdat we als groep met elkaar optrekken en  in gesprek raken over de bijbelse verhalen en over ons geloof. De meeste dagen sluiten we af met een korte avondoverdenking.

We maken de reis met de christelijke reisorganisatie Drietour die de complete reis verzorgt: de vliegreis, de hotelovernachtingen, de maaltijden, een nederlandstalige gids, de bus met chauffeur en de fooien.

Alles is bij de prijs inbegrepen en die prijs zal rond de 1700 euro per persoon zijn.

 

Globaal ziet het programma er als volgt uit ( wijzigingen voorbehouden):

Dag 1. Vlucht naar Tel – Aviv en transfer naar het hotel in Netanya.

Dag 2. Bezoek aan Caesarea en de Karmel met het klooster Muhraka. Daarna terug naar Netanya voor wat vrije tijd bij de zee.

Dag 3. Vertrek uit Netanya. Bezoek aan de kibboets Nes Ammin met ontmoeting en lunch. Daarna naar de kruisvaardersstad Akko en naar het hotel in Tiberias bij het meer van Galilea.

Dag 4. Bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen en Tabcha, de plaats van de broodvermenigvuldiging. Ook bezoek aan Kapernaüm met resten van de synagoge en het huis van Petrus. In de middag bezoek aan de opgravingen bij Magdala.

Dag 5. We varen met een rondvaartboot op het meer van Galilea waar we een korte viering houden. In de middag bezoek aan het National Park Hula met zijn vele vogelsoorten.

Dag 6. Reis van Tiberias naar Jeruzalem. Onderweg bezoeken we de opgravingen van Beth Sean en het natuurpark Gan Hashlosha. We rijden door de Jordaanvallei naar het zuiden en zien de doopplaats Qasj al Yahud, waar Johannes de Doper gedoopt zou hebben. We bezoeken Qumran, de plek waar Dode Zee-rollen gevonden zijn . Overnachting  in Bethlehem.

Dag 7. Bezoek aan Yad Vashem, het nationaal Holocaustmuseum. ’s Middags wandelen we over de stadsmuren van Jeruzalem en is er vrije tijd.

Dag 8. Bezoek aan de burcht Massada en de Dode Zee. We bezoeken Engedi (de plek waar David zich in de spelonk verborg voor Saul) en de Shulamit waterval. Overnachting in  Jeruzalem.

Dag 9. Wandeling vanaf de Olijfberg langs Gethsemane, de Leeuwenpoort, het badhuis Bethesda, de Via Dolorsa. We maken bij de Klaagmuur de Bar-Mitswa viering mee en bezoeken de Grafkerk en wellicht de Graftuin.

Dag 10. Terugreis naar Amsterdam, rechtstreeks met El Al in de vroege ochtend.

 

 Op 2 oktober houden we een informatieavond in de Havenkerk om 20.00 uur waar iemand van de organisatie Drietour meer vertelt over Israël en de Drietourreizen. Zo  kun je al iets proeven van de reis.

Je kunt ons ook bellen of mailen voor meer informatie.

 

Ds. Carol van Wieren, ds. Els Visser.

Tel. 078-6473783

Mail: wiere322@planet.nl

 

De Stiltevieringen in Ontmoetingskerk, Havenkerk en Elthetokerk.

Komend seizoen zal er maandelijks op de tweede  zondag van de maand een gezamenlijke stilteviering zijn. 

Het worden korte vieringen van ongeveer een half uur met eenvoudige, meditatieve liederen (o.a. Taizé-liederen), gebeden, een gedeelte uit de bijbel  veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. De vieringen zijn steeds rond het vallen van de avond, als moment om op de zondag terug te kijken en ons voor te bereiden op de avond of nacht en de week die voor ons ligt, in de zomertijd om 19:00 uur en in de wintertijd om 17:00 uur.

Met deze reeks bouwen we voort op de vieringen die afgelopen jaar al in de Haven en Ontmoetingskerk en (los daarvan) in de Elthetokerk zijn gehouden. De twee werkgroepen zullen om beurten de vieringen verzorgen: de ene maand in de Elthetokerk een Taizé-vesper, en de andere maand in de Haven- of Ontmoetingskerk een stilteviering. Als werkgroepen zijn we blij dat we ons zo als gemeenten in viering en gebed verbonden mogen weten.

Onderstaand rooster geeft voor de komende maanden de tijd en plaats weer:

13 oktober

19.00 uur

Ontmoetingskerk

 

10 november

17.00 uur

Elthetokerk

(ingang wintertijd)

8 december

17.00 uur

Havenkerk

 

12 januari

17.00 uur

Elthetokerk

 

9 februari

17.00 uur

Havenkerk

(Anglicaanse Evensong)

8 maart

17.00 uur

Elthetokerk

 

19 april

19.00 uur

Ontmoetingskerk

(ingang zomertijd)

10 mei

19.00 uur

Elthetokerk

 

14 juni

19.00 uur

Ontmoetingskerk

 

 

 

Wij hopen op goede, zinvolle en gezegende vieringen.

Ds. Carol van Wieren; Coen van den Brom.

 

 

Startzondag


Op 15 september zal de startzondag plaatsvinden met een gezamenlijke dienst in de Havenkerk. Na afloop is er ontmoeting met koffie/thee/limonade en een taartenbuffet.   

 

Open kerk

Vanaf vorig jaar oktober is de Havenkerk aan het Wilgenplein al elke week op woensdagmiddag open, maar de organisatoren kregen signalen dat het beter zou zijn om de kerk op woensdagochtend te openen voor iedere belangstellende.

"We bieden een gezellige ontmoeting, een goed gesprek, gelegenheid om stil te zijn, om een kaarsje te branden of gewoon voor een kop thee of koffie", sommen Wout en Janny Wolters en Hennie van Tienhoven op. 

Missionair
"We willen graag kerk zijn voor de gemeente waarin we wonen en op deze manier missionair bezig zijn", vertelt Wout Wolters. Tot zijn genoegen zag hij vorig jaar dat twintig vrijwilligers vanuit de beide kerken zich aanmeldden om mee te helpen. Ook de twee predikanten van de kerken haakten aan en zijn elke week om de beurt aanwezig voor eventuele pastorale gesprekken.

"De aanloop was in het eerste jaar mondjesmaat", erkent Janny. Het is lastig voor haar om aan te geven waardoor dat komt. "Het was een aantal keren slecht weer en we liepen er tegenaan dat het niet zo bekend was dat we open waren."

"Maar we hebben ook heel mooie gesprekken gehad en waardevolle contacten kunnen leggen", haast ze zich eraan toe te voegen. "Ook de predikanten waren er niet voor niets."

Meer bezoekers
Met een flyeractie en dit verhaal hopen de organisatoren dat er dit jaar meer bezoekers zullen komen. "We kregen met name van oudere mensen te horen dat ze wel zouden willen komen, maar dat de tijd op woensdagmiddag hen niet goed uit kwam. Mede daardoor hebben we besloten om vanaf september 2019 voortaan op woensdagochtend open te gaan; van half elf tot half een."

Telkens op de laatste woensdagochtend van de maand is er tevens een maaltijd, waarvoor iedere belangstellende is uitgenodigd. Aanschuiven om mee te eten kan voor een kleine bijdrage.

Betere tijd
"We hopen dat de ochtend een betere tijd is, maar zoeken nog een beetje naar manieren om mensen over de drempel van de kerk te krijgen", vervolgt Hennie. "Mogelijk gaan we een expositie organiseren, of een koor laten optreden of het orgel laten bespelen, zodat mensen wat gemakkelijker naar binnen stappen."

De organisatoren staan open voor meer ideeën voor de Open Kerk. Voor meer informatie of ideeën kan gebeld worden met Hennie via 078-8880526 of 06-80120973. De eerste Open Kerk in de Havenkerk wordt gehouden op woensdagochtend 4 september van 10.30 tot 12.30 uur.

Bron: https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/Algemeen/207253/open-kerk-voortaan-op-woensdagochtend