Komend seizoen zal er maandelijks op de tweede zondag van de maand een gezamenlijke stilteviering zijn.
Het worden korte vieringen van ongeveer een half uur met eenvoudige, meditatieve liederen (o.a. Taizé-liederen), gebeden, een gedeelte uit de bijbel veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. De vieringen zijn steeds rond het vallen van de avond, als moment om op de zondag terug te kijken en ons voor te bereiden op de avond of nacht en de week die voor ons ligt, in de zomertijd om 19:00 uur en in de wintertijd om 17:00 uur.
Met deze reeks bouwen we voort op de vieringen die afgelopen jaar al in de Haven en Ontmoetingskerk en (los daarvan) in de Elthetokerk zijn gehouden. De twee werkgroepen zullen om beurten de vieringen verzorgen: de ene maand in de Elthetokerk een Taizé-vesper, en de andere maand in de Haven- of Ontmoetingskerk een stilteviering. Als werkgroepen zijn we blij dat we ons zo als gemeenten in viering en gebed verbonden mogen weten.
Wij hopen op goede, zinvolle en gezegende vieringen.
Onderstaand rooster geeft voor de komende maanden de tijd en plaats weer.

Ds. Carol van Wieren, Coen van den Brom
 

13 oktober

19.00 uur

Ontmoetingskerk

 

10 november

17.00 uur

Elthetokerk

Ingang wintertijd

8 december

17.00 uur

Havenkerk

 

12 januari

17.00 uur

Elthetokerk

 

9 februari

17.00 uur

Havenkerk

Angl. Evensong

8 maart

17.00 uur

Elthetokerk

 

19 april

19.00 uur

Ontmoetingskerk

Ingang zomertijd

10 mei

19.00 uur

Elthetokerk

 

14 juni

19.00 uur

Ontmoetingskerk