Welkom in onze kerkdiensten   
Gezien de versoepelingen die vanaf 26 juni gelden heeft de kerkenraad, mede op advies van de PKN, het volgende besloten:  
  • Versoepeling tot maximaal aantal aanwezigen op anderhalve meter (max. ongeveer 120 personen per gebouw). 
  • U hoeft zich niet meer van te voren aan te melden voor het bijwonen van een dienst. Wel moet een registratie aan de deur worden bijgehouden. Bij binnenkomst vragen wij u dus uw naam te noteren.
  • U kunt (op gedempte toon weliswaar) alle liederen in de dienst weer meezingen.
  • De basisregels (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten) blijven gelden.
  • Het mondkapje hoeft u, als u anderhalve meter afstand houdt, niet meer op.

Met deze versoepelingen gaan we op weg naar de diensten van vóór de coronapandemie. We hopen velen van u dan ook weer in Gods huis te kunnen ontmoeten.