Voorlopig (toch) geen diensten met toehoorders
Vorige week hebben we u bericht dat we als moderamen in principe besloten hadden op 4 april weer diensten met toehoorders (max. 30) te gaan houden. We hadden daarbij wel als voorbehoud dat de actualiteit van deze week geen nieuwe inzichten zou geven. Afgelopen woensdag hebben moderamen en kerkenraad daar opnieuw over gesproken. Dit naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart en de actuele coronacijfers. En met als verre achtergrond ook de maatschappelijke discussie over de rol van kerken en erediensten tijdens corona (zie o.a. dagblad Trouw van 25 maart). 

Na (weer) zorgvuldige afweging is toch besloten voorlopig geen diensten met toehoorders te organiseren, maar de huidige lijn voort te zetten van livestreamdiensten zonder toehoorders. Het is met pijn in het hart, maar ook met overtuiging dat we als kerkenraad deze beslissing hebben genomen. In de afweging van alle argumenten en overwegingen pro en contra heeft onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze gemeenteleden de doorslag gegeven, samen met de medeverantwoordelijkheid die we als kerk voelen om als samenleving zo snel mogelijk uit de lockdownsituatie te komen.

De afspraak is gemaakt dat tot de volgende persconferentie 13 april en de zondag daarna (18 april) deze situatie geldt. Daarna bezien we de situatie opnieuw aan de hand van de dan geldende situatie. Uiteraard houden we de vinger aan de pols voor tussentijdse ontwikkelingen. 
Namens de kerkenraad, 


                                                                   Dirk Louter en Wanda Boele (voorzitter en vice-voorzitter).