Vrijwilligers distributie SPRKND!

De voorbereidingen voor de eerste uitgave van SPRKND zijn zo goed als rond.
Er is rond de distributie nog een punt van aandacht.

Voor 13 bezorgers die hun wijk niet kunnen ophalen bij de Ontmoetingskerk, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de wijken willen ophalen en bij de bezorgers willen brengen.

Wilt u meer informatie en/of lijkt het u leuk om één keer in de maand op deze manier mee te helpen in de distributie keten? Dan kunt u contact opnemen met:

Hans van Bockel

E-mail: hansvanbockel@solcon.nl

Tel. 06-22957451