Heb je zin in een wandeling met inhoud? Een wandeling waarin je samen met iemand anders praat over levensthema’s?
We willen je daar, in de veertig dagen voorafgaand aan Pasen, graag bij op weg helpen. Bij iedere Nieuwsbrief wordt de komende weken een documentje gevoegd met daarop een korte bijbeltekst (volgens een rooster, door christenen over de hele wereld in de Veertigdagentijd vaak gelezen), een korte overdenking en wat gespreksvragen. De thema’s zijn verrassend actueel. Ze gaan over vasten, over leren van woestijntijd, over geven, over je heilige ruimte schoonmaken, en nog veel meer.

 


Praktisch


Waar en wanneer je wandelt, dat bepaal je zelf. Wij bieden je de inhoud en een aantal gespreksvragen.
Nieuwe mensen leren kennen?
Je kunt gaan wandelen met een familielid, bekende of vriend. Maar misschien vind je het leuk om met een nieuw iemand het gesprek aan te gaan. Als je dat aangeeft, brengen wij je met iemand in contact. Je maakt daarna zelf afspraken over waar en wanneer.
De wandelingen zijn gebaseerd op de traditie van de Emmau6 s-wandelingen. Hieronder lees je hoe zo’n Emmau6 s-wandeling in zijn werk gaat.
Bij een Emmau6 s-wandeling ga je twee aan twee wandelen. Al pratend ervaar je misschien iets van de onbekende derde die zich bij jullie voegt.
Dit is wat er gebeurde in het verhaal van twee mannen die op weg naar hun woonplaats Emmau6 s druk in gesprek waren over hun leven en alles wat er rond de dood van Jezus was gebeurd. De derde die zich op mysterieuze wijze bij hen voegt blijkt de opgestane Jezus te zijn en zijn verschijning zet alles in een ander licht (zie Lucas 24:13-35)

 


Hoe ziet een Emmaus-wandeling eruit?


Start: lees voorafgaand aan de wandeling de bijbeltekst en de bijbehorende overweging. Het werkt het best als je dat hardop doet, bijvoorbeeld om-de-beurt. De bijgevoegde vragen kunnen helpen om richting te geven aan je eigen denkproces.
Onderweg: de Emmau6 s-wandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid. De afsluiting: sta aan het eind van de wandeling even stil bij wat je samen ervaren of ontvangen hebt onderweg. Bedank elkaar en geeft de ander een paar woorden van bemoediging mee. Neem als je thuis bent nog even de tijd om iets op te schrijven of op een andere manier je ervaring vast te leggen.
   Wil je aan iemand gekoppeld worden om samen met hem / haar één of meer wandelingen te maken? Stuur dan een mail naar nellekeverhaar@hotmail.com of app 0625085275 (Nelleke)(bellen mag ook). Zij brengt je dan met iemand in contact. Je maakt daarna zelf afspraken over waar en wanneer.

 


Het materiaal voor ‘Wandel Wijzer’ is ontwikkeld door Holy Hub uit Amsterdam
Wat is Holy Hub? Ze stellen zichzelf zo voor: ‘Holy Hub is een online platform - een open community - waar we ons bewegen tussen trends, taboes e?n de tien geboden. Een plek voor zingeving en inspiratie. Het kan je houvast bieden in deze roerige tijden, maar je misschien ook antwoord geven op de vraag waar het in het leven e?cht om gaat voor jou. We verbinden thema’s als identiteit, verbinding en idealisme met de traditie van het geloof. Elke zondag naar de kerk is voor veel millenials niet meer van deze tijd. Zingeving kan ook worden gevonden in bijvoorbeeld yoga, activisme of voeding. Hoe we dit aanpakken? Ook hierin maken we de vertaalslag van de oudheid naar het nu. Dus: we informeren je online met artikelen en video’s, maar ook met events waaraan iedereen deel kan nemen. Het open gesprek staat altijd centraal. Verhalen worden gedeeld en we gaan samen beleven. Ieder op zijn eigen manier. Niets moet en alles mag.’ Voor veel meer info. Zie www.holyhub.nl