De geschiedenis van de Havenkerkgemeente als zelfstandige gemeente gaat terug tot 1842; de tijd van de zgn. Afscheiding van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Aan het eind van die eeuw volgde de zogenaamde Doleantie onder leiding van Abraham Kuyper van diezelfde Nederlandse Hervormde kerk. De uit deze 2 bewegingen gevormde "Gereformeeerde" kerken smolten net voor het begin van de 20e eeuw samen in de "Gereformeerde" Kerk te Alblasserdam.

Voor een uitgebreid Historisch overzicht van de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam 
Deel 1 klik hier.
Deel 2 klik hier.
Beide zijn aangereikt door het redactieteam van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok - Groningen

Kerkgebouwen en gemeente

 • Christelijke Afgescheiden Gemeente vanaf 25 mei 1842, sinds 1869 Christelijk Gereformeerde Kerk geheten. Vanaf 1892 Gereformeerde Kerk A tot 28 oktober 1898. Toenmalig kerkgebouw: het gebouw "Concordia" aan de Dam. (Bouwjaar 1843, bouw + inrichtingskosten 2.812 gulden + 34 cent).
 • Nederlandse Gereformeerde Kerk: (of gemeente?) vanaf 28 december 1890, sinds 1892 Gereformeerde Kerk B tot 28 oktober 1898. Kerkgebouw: de huidige kerk van de "Gereformeerde Gemeente in Nederland" in de Kerkstraat (voordat deze Gemeente het gebouw in gebruik nam "De Harmonie" geheten.) Bouwjaar 1891, kosten onbekend.
 • A + B "ineengesmolten" tot de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam op 28 oktober 1898. Op 1 februari 1900 ingebruikname van de Kerk aan de Oost Kinderdijk. (Kosten + inventaris: 24.980 gulden en 90 cent). Op 2 september 1970 werd deze Kerk vervangen door gebouw "De Haven", bestaande uit een kerkzaal en nevenruimten. (Kosten aan- en verbouw + inrichting: ƒ 965.000,--.) Adres: leplaan 9, 2951 CB ALBLASSERDAM.

Predikanten vanaf 1898

 • J H.Spoel 24 februari 1895 tot 21 augustus 1900
 • J Douma 26 januari 1902 tot 7 juli 1907
 • H H. Schoemakers 2 augustus 1908 tot 29 maart 1914
 • G R.Kuijper 25 april 1915 tot 11 april 1918
 • C J.de Kruijter 2 augustus 1918 tot 16 juli 1922
 • J J.Wielenga 31 augustus 1924 tot 1 mei 1943
 • R de Vries 19 december 1943 tot 2 maart 1947
 • A J.Stolte 17 augustus 1947 tot 21 augustus 1966
 • W ten Kate 10 maart 1968 tot 3 juni 1973
 • N H.Heiner 20 augustus 1972 tot 6 augustus 1977
 • C J.van der Drift 18 augustus 1974 tot 31 augustus 1980
 • A van Vliet 6 septemberl981 tot 4 januari 1987
 • J Bruijn 24 januari 1988 tot PM
 • R. Veldman 21 mei 2000 tot 6 januari 2008
 • W. Ferguson 21 juni 2009 tot  10 september 2015
 • B.C. van Wieren, PM